De herverdeling van de sociale lasten 2018 komen eraan….

Wat is dat?

Elk jaar in mei voert men een herberekening uit van de RSZ-bijdragen van het jaar voordien. Hierdoor kunnen kleinere bedrijven  en beoefenaars van vrije beroepen een stukje van deze bijdragen recupereren. Dit bedrag wordt niet door de overheid betaald, maar wel door een compenserende bijdrage betaald door grotere werkgevers. Dit is dus wat ze noemen: “de herverdeling van de sociale lasten”.

Wanneer is men een groot bedrijf?

Dit zijn bedrijven die meer dan 26 028.82€ aan RSZ-bijdragen voor één of meer kwartalen in 2018 hebben betaald.  Concreet wil dit zeggen : bedrijven die in 2018  meer dan 15 à 20 werknemers in dienst hadden.

Om welk bedrag spreken we dan?

De bijdrage die de grote bedrijven betalen bedraagt 1.55% op het deel van de bijdragen dat de grens van 26 028.82€ per kwartaal overschrijdt. Voor 2019 wordt te de betalen bijdrage per werkgever geplafonneerd op maximum 207 146€.

En als klein bedrijf?

De kleine bedrijven genieten van een automatisch vermindering van 11.5% berekend op een aantal sociale zekerheidsbijdragen. Deze korting is echter begrensd tot 359.45€ per kwartaal al naargelang de RSZ bijdragen voor het kwartaal gelegen is tussen de 5 453,66 € en 26 028,82 €.

De vermindering bedraagt 272,68 € per kwartaal wanneer het voor dit kwartaal in aanmerking genomen bedrag 26.028,82 EUR overschrijdt.

En wat nu?

Gelukkig moet je hier als werkgever zelf geen actie in nemen. In juni zal je een ‘bericht betreffende de herverdeling van de sociale lasten’ ontvangen, met de vermelding van het bedrag dat je zal moeten storten tegen 31 juli 2019 of welk bedrag in je voordeel in mindering zal gebracht worden bij de eerstvolgende rekening of voorschot aan de RSZ.

Bedraagt het credit- of debetsaldo echter minder dan € 37,18, dan zal je als werkgever niets uitgekeerd of aangerekend worden.

Tip:

Je ontvangt ieder jaar in juni het bedrag dat je zal moeten bijstorten of zal terugkrijgen. Als je moet bijstorten, vergeet dit dan niet te budgetteren, zodat je niet voor een onaangename verassing komt te staan. Vergelijk je situatie bijvoorbeeld even met vorig jaar. Ben je gegroeid naar een bedrijf met meer dan 15 werknemers in dienst dan kan je best een bedrag reserveren voor deze bijdrage.

 

Ontvang je binnenkort dit bericht in je brievenbus en heb je toch nog vragen? De HR Consultants van Talent4People staan altijd klaar om je te helpen.