De Consumptiecheque, een voordelige manier om je medewerkers te belonen

De consumptiecheque werd begin juni in het leven geroepen door de federale overheid. Via deze cheque wenst men medewerkers in België extra koopkracht te schenken én aan te moedigen om te genieten van horeca, cultuur en sport. Tegelijkertijd beoogt men zo de relance van laatstgenoemde economische sectoren een duwtje in de rug te geven. Deze extralegale postcorona-maatregel staat ook wel bekend om de Coronacheque of Horecacheque. Het gaat meer specifiek om een uitzonderlijke cheque van maximaal € 300. Lees verder voor meer informatie.

Extra koopkracht

Deze uitzonderlijke cheque schenkt uw medewerkers tot maar liefst € 300 aan extra koopkracht. Bovendien is deze premie helemaal vrij van belastingen én sociale lasten. Dit is met andere woorden goed nieuws voor alle werkgevers die hun medewerkers willen belonen voor het harde werk tijdens de lockdown.

Voorwaarden

Er zijn echter enkele belangrijke voorwaarden verbonden aan het toekennen van deze papieren cheque. Wat je best weet:

  • De cheque moet vóór 31 december 2020 toegekend worden.
  • De cheque mag maximaal € 300 bedragen en kan niet ter vervanging van bestaand loon of voordeel geschonken worden. Dit bedrag valt aldus buiten de loonnorm!
  • De cheque dient omkaderd te worden door een CAO op sectoraal vlak, op ondernemingsniveau. Bij ontstentenis van een syndicale delegatie dient en een individueel akkoord of bijlage aan de overeenkomst aan de orde te zijn. Dit wilt echter niet zeggen dat de cheque op individuele basis toegekend kan worden! Men mag de cheque enkel toekennen aan alle werknemers of een objectief afgebakende groep werknemers.

De werknemers die deze cheque ontvangen, dienen verder rekening te houden met het feit dat ze de cheque gebruiken:

  • tussen 8 juni 2020 en tot 7 juni 2021
  • enkel in de horecasector, cultuursector (enkel door de overheid erkende, goedgekeurde of gesubsidieerde organisaties) én de sportverenigingen die aangesloten zijn bij een sportfederatie.

 

De cheque kan je bekomen via elke erkende uitgiftemaatschappij of via sommige lokale besturen.

Indien je graag advies wenst of hulp hebt bij het opmaken van een dergelijke CAO of individueel akkoord, dan kan je steeds contact opnemen met ons team.