Coronavirus: wat zijn de gevolgen voor jou als werkgever?

Het Coronavirus is niet meer weg te denken uit het nieuws. Het virus verspreidt zich razendsnel waardoor verschillende steden of landen reeds preventief van de buitenwereld werden afgesloten. Het kan zijn dat ook jouw onderneming hinder van de maatregelen ondervindt. Denk maar aan grondstoffen die tijdelijk niet geleverd kunnen worden of buitenlandse handelstransacties die niet kunnen doorgaan. Weet jij al wat je moet doen wanneer jouw organisatie getroffen wordt? Enig idee wat de gevolgen van een besmetting binnen jouw organisatie kunnen zijn en welke rechten en plichten je hebt als werkgever? Dit zijn allemaal zeer terechte vragen! Lees snel verder en kom het antwoord op deze vragen te weten!

 

  1. Wat als ik mijn activiteiten tijdelijk moet stopzetten door een gebrek aan bevoorrading?

Het Coronavirus verspreidt zich als maar verder doorheen heel wat landen. De kans dat jouw onderneming te maken krijgt met een gebrek aan bevoorrading wordt daarbij ook groter. Belgische bedrijven die rekenen op toevoer uit de getroffen regio’s kunnen een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Belangrijk hierbij is dat je een verband moet aantonen tussen het Coronavirus en die overmacht! Wanneer er sprake is van overmacht, moet je het loon van je medewerkers niet doorbetalen. De RVA voorziet in dat geval een tijdelijke werkloosheidsuitkering in de plaats.

 

  1. Moet ik het loon betalen van een werknemer die in het buitenland in quarantaine zit en dus niet kan werken?

Er bestaat een reële kans dat ook jouw werknemer in het buitenland strandt, bijvoorbeeld omdat zijn vlucht of treinreis geannuleerd is of omdat hij de stad niet meer uit mag. In deze gevallen is er opnieuw sprake van overmacht en heeft de werknemer recht op een tijdelijke werkloosheidsuitkering. Hetzelfde geldt als de werknemer na repatriëring naar België in quarantaine wordt geplaatst.

 

  1. Wat als een werknemer besmet geraakt?

Wanneer een werknemer slachtoffer is van het Coronavirus, gelden dezelfde regels als bij iedere andere ziekte. De werknemer is arbeidsongeschikt waardoor de werkgever een gewaarborgd loon van 1 maand aan zijn werknemer moeten betalen. Indien de ziekte langer dan een maand aanhoudt, valt de werknemer volledig onder de ziekteverzekering.

 

  1. Mag ik een werknemer verplichten thuis te blijven als ik vermoed dat hij besmet is?

Wanneer er enkel vermoedens zijn, mag je de werknemer de toegang tot de werkvloer niet weigeren. Wel kan je de medewerker in kwestie vragen om zich te laten onderzoeken, maar die is niet verplicht daarop in te gaan. Om het risico op besmetting te verkleinen, kan je met je werknemer tot een akkoord komen om tijdelijk te werken van op een andere locatie. Let wel op! Wanneer de werkplek duidelijk staat vermeld in de arbeidsovereenkomst, heb je het uitdrukkelijk akkoord van al de betrokken partijen nodig.

 

  1. Mag ik mijn werknemer ontslaan wanneer deze omwille van overmacht niet op het werk geraakt?

Neen, dit kan niet want dan zou het een ontslag zonder gegronde reden zijn. Een werknemer die afwezig is wegens het Coronavirus en uitsluitend om die reden wordt ontslagen, kan zich richten tot de arbeidsrechtbank om zijn ontslag aan te vechten.

 

  1. Kan ik tijdelijke werkloosheid inroepen wanneer de school van de kinderen van een werknemer sluit?

Wanneer de school van de kinderen sluit, dient de werknemer opvang te voorzien zodat hij of zij kan komen werken. Voor deze gevallen is tijdelijke werkloosheid wegens overmacht dus niet mogelijk. Indien je werknemer geen oplossing vindt en hij zelf thuis moet blijven, kan hij hiervoor familiaal verlof nemen. Per jaar heeft een voltijdse werknemer recht op tien dagen familiaal verlof die jij als werkgever niet moet betalen.

 

Hopelijk geven deze antwoorden je al een eerste antwoord op je meest urgente vragen. Zit je toch nog met andere onduidelijkheden, contacteer ons dan gerust voor meer info.