Cevora-premies: what's new vanaf 1 september 2020

Cevora-premies: what's new

Cevora-premies: what’s new? Zoals reeds gemeld in onze nieuwsbrief van oktober (een echte leestip elke maand!!) , is het zo dat Cevora enkele niet onbelangrijke wijzigingen heeft doorgevoerd vanaf 1 september.

We lijsten ze even op voor jou:

  • Voorheen kreeg je een opleidingssubsidie van Cevora per dag(deel). Dit veranderde op 1 september naar een subsidie per opleidingsuur. Je kan voor maximaal 6 uur subsidie aanvragen per opleidingsdag.
  • Voorheen moest je opleidingsdag minimaal 3 uur opleiding tellen. Ook dit verandert. Heden kom je vanaf 1 uur opleiding in aanmerking voor de financiële tussenkomt van 7 of 14 euro per opleidingsuur (tenzij je geen opleidingsplan of -verbintenis hebt).
  • Voorheen was er een onderscheid tussen subsidie voor werknemers jonger dan 55 jaar en vice versa. Sedert 1 september is er een dubbele subsidie (14 euro in plaats van 7 euro) voorzien vanaf 45 jaar.

Cevora-premies: what’s new?

Daarnaast is er nog meer goed nieuws voor ondernemingen die voor de eerste keer een opleidingsplan indienen, en dit voor eind dit jaar. Zij krijgen namelijk een éénmalige subsidie toegekend van maar liefst 500 euro. Deze subsidie kan – gelukkig voor velen! – ook aangevraagd worden voor opleidingsplannen die vanaf 1 januari 2020 werden ingediend (retroactief).

Ook ondernemingen die investeren in een licentie of e-toegang voor een platform inzake e-learning, krijgen de mooie subsidie van maximaal 200 euro per werknemer. Dit bedrag is uiteraard beperkt tot de werkelijk gemaakte kost, exclusief btw.

Wil jij graag zo’n Cevora-subsidie aanvragen voor je bedienden? Wat moet je dan zeker weten?

  • Je hebt een opleidingsplan ingediend!
    • Wanneer je geen opleidingsplan of -verbintenis hebt, dan heb je geen recht op subsidie of recht op minder subsidie.
  • De aanvraag gebeurt binnen 6 maanden na de opleiding.
  • De opleiding is betalend of werd gegeven door een interne opleider.
  • Indien de opleiding online werd gegeven, is er een rapport van de ingelogde online tijd per bediende beschikbaar.
  • Je krijgt elk jaar maximaal 2500 euro subsidie van Cevora. (Dit komt overeen met 125 procent van je automatische bijdrage aan het Sociaal Fonds)

Heb je hierover nog extra vragen of wens je hulp in te roepen bij je opleidingsplan? Aarzel niet en neem contact op met onze HR experts.