BOUWSECTOR: Terugbetaling gewaarborgd loon

Een arbeider die minstens 1 maand onderbroken ziek is, heeft recht op gewaarborgd loon.

Werkgevers in PC 124.00 bouwsector met gemiddeld minder dan 20 werknemers kunnen een terugbetaling van dat gewaarborgd loon bekomen. Dit voor werkgevers met RSZ-kengetal 024, 026, 044, 054

In het verleden kon de terugbetaling enkel gebeuren aan de hand van een origineel medisch attest, doch sedert geruime tijd is terugbetaling tevens mogelijk indien het attest per mail wordt bezorgd. Enkel duidelijk leesbare en correcte attesten zullen worden aanvaard. Deze moeten binnen 5 werkdagen worden ingediend. Originele attesten dienen zelf bewaard te worden.

Hiervoor is wel een gratis aansluiting bij een patronale vereveningsdienst vereist. Meer info voor een aansluiting kan je bekomen op de website van een patronale vereveningsdienst (Bouwunie, Confederatie Bouw Gewaarborgd Loon, Constructiv…). De terugbetaling van het gewaarborgd loon kan enkel door een erkende Patronale Compensatiedienst (PCD) gebeuren.

Let op: bedienden zitten in een ander PC, waardoor ze niet in aanmerking komen hiervoor.

Heb je nog vragen hierover? Bel ons of mail ons via [email protected]. We helpen je graag verder!