Belangrijke jaarlijkse documenten

Bij de start van een nieuw jaar hoort natuurlijk ook de afsluiting van het oude jaar. Daarom krijg je binnenkort weer een aantal documenten opgestuurd over 2019. Sommige van deze documenten moet je als werknemer zelf bijhouden, andere moet je doorgeven aan je werknemers en nog andere zijn dan weer voor je boekhouder bestemd. Benieuwd over welke documenten het gaat en wat je hier juist mee moet doen? Lees dan snel verder!

 

Binnenkort sturen alle sociaal secretariaten weer een aantal documenten over 2019 naar hun klanten.

Het gaat over volgende documenten:

  1. De individuele rekening is een persoonlijk jaaroverzicht van alle loonbrieven van iedere werknemer. Deze moet je aan je werknemers bezorgen, maar je moet zelf ook een (digitale) kopie bijhouden. De inspectie kan dit document namelijk gedurende 5 jaar  bij jou opvragen.
  2. De fiscale fiches 281.10 zijn bestemd voor jouw werknemers. Zij gebruiken deze om hun belastingaangifte in te vullen. Hierop staan alle fiscale bedragen uit de loonberekening. Voor jou als bedrijfsleider wordt de fiscale fiche 281.20 afgeleverd.

 

Wanneer je boekjaar eindigt, vraagt je boekhouder doorgaans nog 2 extra documenten op:

  1. De sociale balans is het sociaalrechtelijk deel van de jaarrekening. Het bevat gegevens over het aantal werknemers, het aantal gepresteerde uren, de omvang van de personeelskosten enzovoort. Het voorontwerp dat we jou als klant opsturen, is nog niet helemaal volledig. Je dient dit dus zelf aan te vullen met o.a. de opleidingen die het personeel  gevolgd heeft in 2019, met het studieniveau van je personeel  en de interims die je in dienst  had in 2019. Ook dient dit document raadpleegbaar te zijn door de werknemers en eventuele inspectiediensten.
    Je boekhouder (of jijzelf) moet dit document bij de Nationale Bank van België (NBB) indienen.
  2. Het loonlastenattest: dit attest bevat alle brutobedragen, RSZ-bijdragen, beheerskosten van het sociaal secretariaat, enzovoort. Het bevat dus niet enkel belastbare bedragen.

 

Het zou ook kunnen dat je van je arbeidsongevallenverzekeraar de vraagt krijgt om een loonattest arbeidsongevallen af te leveren:

  1. De loonaangifte verzekering arbeidsongevallen bevat een overzicht van de lonen van al de werknemers die het voorbije jaar aan deze verzekering onderworpen waren. Op basis van dit document zal jouw verzekeraar je (definitieve) premie van 2019 berekenen.

 

Zie je toch door alle papieren, de rode draad niet meer? Contacteer ons dan gerust en we leggen je graag uit wat waarvoor precies dient.