Al eens aan de winstpremie gedacht als motivatie voor je personeel?

We weten allemaal dat het niet eenvoudig is om medewerkers te motiveren. Uiteraard worden zaken als woon-werkafstand, aangename werkplek, interessante job inhoud, toffe collega’s,… steeds belangrijker. Maar toch blijft loon ook een belangrijk element en willen we onze mensen soms ook met centen een extra duwtje in de rug geven. Sinds 1 januari 2018 is daar de winstpremie voor in het leven geroepen.

Wat is die winstpremie nu eigenlijk precies?

Deze premie is een rechtstreeks gevolg van het zomerakkoord. Daar werd besloten om de deelname van werknemers in de winst van de onderneming te verbeteren én te vereenvoudigen. Op deze manier werd het mogelijk voor ondernemingen om de werknemer een bonus op de verdeelbare winst toe te kennen – en dit allemaal binnen een voordelig (para)fiscaal regime. Klinkt alvast goed, niet?

Maar, hoe werkt het nu?

De premie geeft je de mogelijkheid om (een deel van) de winst  van je onderneming op flexibele en administratief eenvoudig manier aan je werknemers uit te keren.

Dit kan op 2 manieren:

 • Identieke winstpremie
  • Iedereen krijgt hetzelfde bedrag of hetzelfde %
 • Gecategoriseerde winstpremie
  • Hier kan je een onderscheid maken tussen je werknemers op basis van objectieve criteria
   • anciënniteit, weddeschaal, …

Beide soorten winstpremie zijn onderworpen aan specifieke formele vereisten.

Welke voorwaarden zijn van toepassing?

 • De onderneming moet (voldoende) winst gemaakt hebben om de bonus te kunnen betalen
  • Toekenning van de bonus kan vanaf 1/1/2018, op basis van de winst van het boekjaar met vroegste afsluitdatum 30/9/2017.
 • Maximaal 30% van de totale brutoloonmassa mag uitgekeerd worden als bonus
 • Enkel vennootschappen die onderworpen zijn aan vennootschapsbelasting komen in aanmerking
  • Kan dus niet voor VZW’s en bedrijfsleiders
 • De bonus is een collectieve bonus, moet toegekend worden aan alle werknemers
  • Je kan de bonus dus niet gebruiken voor de beloning van individuele prestaties van werknemers
 • De winstpremie kan niet uitgekeerd worden ter vervanging van bestaand loon
 • De bonus is niet recurrent
  • Toekenning dit jaar, betekent niet automatisch dat hij volgende boekjaren ook toegekend moet worden
 • Cumul met andere niet-recurrente en resultaatgebonden voordelen (CAO90) is mogelijk
 • De bonus kan een percentage van het loon zin of een vast bedrag
 • De premie komt niet in aanmerking voor de berekening van het vakantiegeld en de opzeggingsvergoeding

 

En wat kost dit?

 • Sociale zekerheid
  • De werkgever betaalt geen bijdrage want de winstpremie wordt niet aanzien als loon
  • De werknemer betaalt een solidariteitsbijdrage van 13.07 %
 • Fiscaal
  • Voor de werkgever is de winstpremie een verworpen uitgave, dus belastbaar aan 29%
  • De werknemer betaalt een belasting van 7%

Laten we het even concreet maken met een cijfervoorbeeld

Een bruto winstpremie van 2000 euro geeft de werknemer netto 1616.90 euro en kost de werkgever 2580 euro.

Wat kunnen we concluderen?

De winstpremie is zeker een heel interessant systeem om je werknemers extra te belonen. Het voordeel tov van de CAO90 is dat het administratief veel eenvoudiger in te voeren is. Het nadeel is dat het financieel iets minder interessant is voor de partijen. Maar in de praktijk blijft dat de administratieve eenvoud en het gemak van invoeren sterk in het voordeel van de winstpremie pleiten.

Hulp nodig?

Heb je nog concrete vragen over de voorwaarden en formaliteiten van de winstpremie? Vraag je je af of dit iets zou kunnen zijn voor jou?

Aarzel dan niet om ons te contacteren. We beantwoorden graag jouw vragen.