Doelgroepverminderingen voor oudere en jongere werknemers uit de doeken

Doelgroepverminderingen, ze bestaan al een even maar toch is dit precies een complex gegeven voor velen. Hieronder doen we de nieuwste regels uit de doeken van de doelgroepverminderingen voor oudere en jongere werknemers in het Vlaamse Gewest.

1.    Doelgroepvermindering voor jongere werknemers

A.     Welke werkgever heeft er recht op?

Het antwoord hierop is simpel: gewoon iedere werkgever heeft hier recht op, op voorwaarde dat ze gevestigd zijn in het Vlaams Gewest tenminste. (Dus zowel de overheid, als de profit, als de non-profit!)

B.     Welke werknemers hebben er recht op?

                    I.            Drie soorten jongeren

Er zijn drie soorten jongeren die recht hebben op de doelgroepvermindering:

 1. Laag geschoolde jongeren = Jongeren zonder diploma secundair onderwijs (of zonder studiegetuigschrift van het tweede leerjaar in de derde graad secundair onderwijs)
 2. Midden geschoolde jongeren = jongeren die wél een diploma secundair onderwijs hebben (of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar in de derde graad secundair onderwijs)
 3. Jongeren in een alternerende opleiding

 

                  II.            Bijkomende voorwaarden

De jongeren moeten < 25 jaar oud zijn op de laatste dag van het kwartaal van de indienstneming.

Voor categorie 1) en 2) zijn er ook nog twee bijkomende voorwaarden, namelijk dat ze niet meer voltijds leerplichtig mogen zijn én dat ze bij de VDAB geregistreerd moeten zijn in “Mijn Loopbaan”.

Ook naar loon toe zijn er een paar te vervullen voorwaarden voor de jongeren uit categorie 1) en 2). Zij mogen naar loon toe niet meer verdienen dan 7500 euro bruto tijdens de eerste 4 kwartalen van hun tewerkstelling. Daarna mag het brutoloon niet hoger zijn dan 8100 euro bruto.

Naar tewerkstellingspercentage toe, moeten de jongeren uit categorie 1) en 2) minstens 27,5% van een normale voltijdse prestatie werken. Anders is ook geen recht op de doelgroepvermindering.

C.     Wat is het bedrag van de vermindering?

Dit hangt af van het soort jongere:

 1. Laaggeschoolde jongeren: 8 kwartalen lang een volledige vrijstelling van de sociale zekerheidsbijdragen
 2. Midden geschoolde jongeren: 8 kwartalen lang 1000 euro vrijstelling per kwartaal van de sociale zekerheidsbijdragen
 3. Jongeren in een alternerende opleiding: 8 kwartalen lang 1000 euro vrijstelling per kwartaal, voor de volledige duur van de leerovereenkomst

 

Opgelet: als de jongere < 80% werkt in vergelijking met een voltijder, dan volgt er een herberekening van de vermindering op basis van de effectieve tewerkstellingsbreuk!

2.    Doelgroepvermindering voor oudere werknemers

A.     Welke werkgever heeft er recht op?

Iedere werkgever uit de private profitsector, gevestigd in het Vlaams gewest. (Dus geen non-profit of overheid!)

B.     Welke werknemers hebben er recht op?

                    I.            Soorten oudere werknemers

Er zijn twee verschillende soorten oudere werknemers in de ogen van de wetgever:

 1. Zittende oudere werknemers = oudere werknemers die reeds in de onderneming aanwezig zijn
 2. Niet-werkende werkzoekende ouderen = oudere werknemers die nog niet in de onderneming aanwezig zijn en dus nog aangeworven moeten worden

 

                  II.            Bijkomende voorwaarden

De oudere werknemers moeten >55 jaar oud zijn, op de laatste dag van het kwartaal waarin de werkgever de vermindering wil toepassen.

Naar loon toe, mag de oudere werknemer niet meer verdienen dan 13.945 euro per kwartaal. Er is een uitzondering voor het kwartaal waarin de eindejaarspremie toegekend is, daar ligt de grens op 18.545 euro per kwartaal.

Ook naar tewerkstelling toe moet er, net zoals bij de doelgroepvermindering voor jongere werknemers, een minimaal tewerkstellingspercentage van 27,5% zijn ten opzichte van een voltijdse werknemer.

Voor de niet-werkende werkzoekenden is er nog één bijkomende voorwaarde, namelijk dat ze minstens 1 werkdag vóór de maand van tewerkstelling geregistreerd zijn als niet-werkende werkzoekende in “Mijn loopbaan” bij de VDAB.

C.     Wat is het bedrag van de vermindering?

Dat hangt af van het soort oudere werknemer:

 1. Zittende oudere werknemers:
  • Werknemers tussen 55 en 59 jaar oud: 600 euro vermindering per kwartaal
  • Werknemers vanaf 60 jaar oud: 1500 euro vermindering per kwartaal
 2. Niet-werkende werkzoekende oudere werknemers:
  • 8 kwartalen lang recht op een volledige vrijstelling van de sociale bijdragen, daarna CFR de zittende oudere werknemers

 

Opgelet: Ook hier is er een prorata van het bedrag van de vermindering, indien de persoon in kwestie <80% werkt!

3.    Wat moet je doen als werkgever om de korting aan te vragen?

Bij het indienen van de DMFA op het einde van ieder kwartaal, moet je per persoon doorgeven dat je van de korting gebruik maakt. Nu, gewoonlijk is dit iets wat jouw sociaal secretariaat doet zodra ze de laatste lonen van dat kwartaal afgesloten hebben. Het kan natuurlijk nooit kwaad om eens te vragen of ze deze korting reeds voor jou toepassen. “In het land van de blinden is eenoog koning”, zoals ze zeggen. ?

 

Twijfel je of jouw werknemers recht hebben op deze kortingen? Geef ons een seintje! Dan kijken we het samen na.