De decemberafrekening duidelijk en helder uitgelegd

Wat is het?

Voor bedienden die minder uren zijn gaan werken in 2018 (ten opzichte van in 2017), moet er in december een bijkomende berekening van het vakantiegeld gebeuren.

Waarom is het nodig?

Een decemberafrekening uitleggen, kan het gemakkelijkste met een praktisch voorbeeld:

Stel dat jouw werknemer in 2017 een heel jaar voltijds werkte. Dat wil zeggen dat hij/zij in 2018 eigenlijk recht had op 20 dagen verlof. In April 2018, wordt diezelfde persoon echter geconfronteerd met wat moeilijkheden op het thuisfront en besluit hij/zij om zijn/haar arbeidsduur te verminderen naar een 4/5e tewerkstelling.

Dat maakt de dingen wat moeilijk, want het aantal dagen vakantie waarop werknemers recht hebben, hangt altijd af van hun huidige tewerkstellingsbreuk op dat moment. Dat wil in dit voorbeeld zeggen, dat in April 2018 het basissaldo van het verlof van die werknemer aangepast wordt van 20 dagen naar 16 dagen.

Eigenlijk is dat niet eerlijk als je daarover nadenkt, want de werknemer heeft in 2017 een heel jaar hard gewerkt om 20 dagen verlof op te bouwen voor in 2018. Er zouden dus zo maar 4 dagen verdwijnen opeens, omwille van het feit dat het verlofsado altijd de huidige tewerkstellingsbreuk moet volgen.

Wij doen de controle in December voor al onze klanten

In December 2018 voeren wij, Talent4People (jouw top sociaal secretariaat ?),  hierop een controle uit.

Als we merken dat iemand minder is gaan werken in 2018 ten opzichte van in 2017, dan gaan we de gemiste vakantieuren/dagen uitbetalen. Ook voor werknemers die niet in de mogelijkheid waren om hun vakantiedagen op  te nemen (wegens ziekte/moederschapsrust in de laatste weken van December), doen we deze bijbetaling die de Decemberafrekening noemt.

Hulp nodig?

Denk je dat jij recht hebt op een Decemberafrekening, maar ben je niet zeker? Of is dit hele verhaal nog altijd Chinees voor jou? Geef dan gerust een seintje! We bekijken de zaak meer dan graag met jou!