Ken jij de werkhervattingspremie al?

Ken jij de werkhervattingspremie al?

 

We verduidelijken dit graag voor je in deze blog!

Werkgevers kunnen een werkhervattingspremie ontvangen indien een langdurig zieke werknemer een toegelaten activiteit hervat binnen de onderneming. Ook werkgevers die (langdurig zieke) werkzoekenden aannemen, kunnen in aanmerking komen voor deze premie.

Ben je echter een zelfstandige en min. 1 jaar arbeidsongeschikt? Ook dan kan je in aanmerking komen voor deze premie indien je het werk hervat.

Voorwaarden?

  • De werknemer/ werkloze is minstens 1 jaar arbeidsongeschikt en hervat een aan zijn gezondheidstoestand aangepast werk, met toestemming van de adviserend arts van het ziekenfonds;
  • De werknemer moet het toegestane werk minstens 3 maanden verrichten binnen de onderneming;
  • Het verrichte werk moet een bezoldigde arbeid zijn die valt onder de Belgische Sociale Zekerheid. Hier bestaan nog een aantal uitzondering op.

Deze maatregel geldt voor zowel werknemers die bij aanvang van de arbeidsongeschiktheid door een arbeidsovereenkomst zijn verbonden met jou als werkgever als voor werknemers die je nieuw aanwerft.

 

Bedrag?

  • Deze premie bedraagt 1000 euro en kan slechts éénmalig toegekend worden per werknemer.

 

Procedure?

  • Als werkgever kan je deze elektronisch aanvragen via deze link: @isocial-vue/rtwp (intermut.be)
  • De aanvraag kan ten vroegste na het einde van de periode van drie maanden van het aangepaste werk ingediend worden;
  • Dit ziekenfonds zal alle voorwaarden nagaan, en indien er aan de voorwaarden voldaan is, de premie uitbetalen; (het RIZIV betaalt hen terug)
  • Deze uitbetaling gebeurt ten laatste 2 maanden na de maand waarin de aanvraag ingediend is.

 

Graag meer info, neem zeker contact met ons op via [email protected]!