Aankomende controles op correcte betaling bedrijfsvoorheffing bij bedrijfsleiders, wees voorbereid!

Waarom?

Zoals jullie weten kan je als zaakvoerder/ bedrijfsleider zowel het bedrag loon dat je je uitbetaalt als de periodiciteit (elke maand, 1 x per kwartaal,…) kiezen.  Dat is net de flexibiliteit van dit statuut maar is helemaal anders dan bij werknemers. Zij krijgen elke maand een vast loon wat hun werkgever niet zomaar maandelijks kan veranderen.

Net als werknemers zijn bedrijfsleiders ook bedrijfsvoorheffing verschuldigd op de lonen en voordelen die ze zich uitkeren. En net daar wringt in de praktijk regelmatig het schoentje. De regel zegt dat er bedrijfsvoorheffing moet betaald  worden op de ontvangen lonen en voordelen in de maand dat deze ook effectief ontvangen zijn.  Maar dit gebeurt in praktijk bij bedrijfsleiders vaak niet.

Een voorbeeld: een bedrijfsleider beschikt over een firmawagen en keert zichzelf op kwartaalbasis een loon uit. We zien in praktijk vaak dat het voordeel alle aard bedrijfswagen maar 1 x per jaar (op het einde van het jaar) door de boekhouder wordt aangegeven. Hierdoor wordt er ook maar 1 x per jaar bedrijfsvoorheffing op dit voordeel betaalt. En net dat wil de fiscus niet meer. Je geniet van het voordeel van de wagen elke maand, dus het voordeel alle aard bedrijfswagen moet ook maandelijks aangegeven worden, zodat ook de bedrijfsvoorheffing op dit voordeel correct maandelijks verwerkt wordt.

De fiscus beseft dat hier zeer veelvuldig tegen gezondigd wordt en wil dit dan ook tegengaan door extra controles in te voeren. Hierdoor zal de FOD Financiën vanaf 26/06/2023 controleacties invoeren voor de niet-gestorte of de te weinig gestorte BV.

Hoe?

Van zodra er een betaling plaatsvindt van belastbare bezoldigingen of bepaalde belastbare voordelen van alle aard toegekend worden, is de bedrijfsvoorheffing dus meteen opeisbaar. In functie van de frequentie van deze toekenning, zal de frequentie van betaling van bedrijfsvoorheffing bepaald worden.

De fiscus zal dus vooral controle gaan doen op de toegekende voordelen om alzo de correcte periodiciteit / frequentie van betaling van bedrijfsvoorheffing te bepalen.

Sancties?

  • Ondernemingen kunnen drie sancties krijgen: nalatigheidsinteresten (tussen 4% en 10%), administratieve boetes & belastingverhoging
  • Bedrijfsleider: de niet-ingehouden BV zal beschouwd worden als VAA.

 

Twijfel je of jouw dossier in orde is? Geef ons gerust een seintje en we kunnen altijd even een check doen op de toekenning van je voordelen. Onze hr-experten zijn dagelijks bereikbaar via [email protected] of via hun gekende persoonlijke GSM-nummers.