Sociale verkiezingen: verlenging termijn e-voting

Sociale verkiezingen: verlenging termijn e-voting

 

Zoals je wellicht al vernomen hebt is het inmiddels vastgelegd wanneer en hoe de sociale verkiezingen zullen aanvangen. Elke onderneming zal bijgevolg een nieuwe kieskalender moeten opstellen op basis van de nieuwe dag Y. De sociale verkiezingen (de nieuwe dag Y) zullen in se tussen 16 en 29 november doorgaan en het goed nieuws is dat het nog steeds mogelijk is om te kiezen voor het e-voting. Dit laatste werd immers mogelijk gemaakt door de wet van 15 juli 2020.

 

Net zoals bij de vorige sociale verkiezingen, was het ook nu mogelijk om te opteren voor het elektronisch stemmen. Hierbij brengen de betrokken kiezers hun stem uit via een digitale weg in plaats van via het stembiljet op papier. Een onderneming kan wel niet zomaar kiezen voor het elektronisch stemmen. Deze beslissing dient genomen te worden door de ondernemingsraad of het comité of de werkgever en zijn vakbondsafvaardiging.

In het verleden moest deze beslissing unaniem genomen worden binnen het betreffende orgaan. Dit kan inmiddels ook zonder unanimiteit. De beslissing om over te gaan tot elektronisch stemmen blijft wél aanleiding geven tot de verplichting van een vermelding ervan in het bericht dat de specifieke datum van de sociale verkiezingen aangeeft.

Verlenging termijn e-voting

De termijn tot het afsluiten van een akkoord inzake het elektronisch stemmen of e-voting werd via de wet van 15 juli 2020 verlengd zodat ondernemingen nu nog de tijd hebben om hiervoor te kiezen. Dit kan immers tot uiterlijk vierendertig dagen voor de overeenkomstig artikel 6 bepaalde uitgestelde verkiezingsdatum.

Van deze beslissing wordt dan ook kennis gegeven aan de werknemers via aanplakking. De aanplakking kan eventueel worden vervangen door een elektronisch document, op voorwaarde dat alle werknemers hiertoe toegang hebben tijdens hun normale activiteitsuren.

Heb je graag advies hierover of andere vragen in het kader van de sociale verkiezingen? Neem dan gerust (vrijblijvend) contact om te bekijken hoe wij jullie kunnen ondersteunen.